การตรวจชิ้นเนื้อรก (Chorionic villous sampling: CVS)

การตรวจชิ้นเนื้อรก คือ การดูดเอาตัวอย่างของรกเด็กมาตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม Chromosome เช่นเดียวกันกับการตรวจน้ำคร่ำ สามารถบอกความผิดปกติของโครโมโซม เช่น Down’s syndrome ความพิการแต่กำเนิด ความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกาย เช่น Spina bifida (การเปิดของสันหลัง กระดูกสันหลังไม่ปิด) และ Anencephaly (สภาวะที่สมองไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีสมอง) เป็นการตรวจหาความผิดปกติของ โรคทางพันธุกรรม และปัญหาอื่นๆของการตั้งครรภ์ แพทย์จะแนะนำการตรวจนี้แก่ท่านที่มีบุตรพิการ หรือมีประวัติครอบครัวที่มีโรคทางพันธุกรรม

CVS ดำเนินการอย่างไร?

CVS มักจะทำกับสตรีที่มีอายุครรภ์ระหว่าง 11 และ 14 สัปดาห์ ซึ่งอาจดำเนินการหลังจากที่กล่าวไปได้ตามความเหมาะสม

ระหว่างการทดสอบ จะมีการนำตัวอย่างเซลล์รกชิ้นเล็กออกมา ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้:

  • การตัดชิ้นเนื้อรกผ่านทางหน้าท้อง: แพทย์จะแทงเข็มผ่านหน้าท้องของคุณเข้าไป (เป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุด)
  • การตัดชิ้นเนื้อรกผ่านทางปากมดลูก: แพทย์จะใช้ท่อหรือปากคีบขนาดเล็ก ๆ (อุปกรณ์เหล็กเรียบ ๆ ที่หน้าตาคล้ายกับคีม) สอดเข้าไปยังปากมดลูก (ส่วนคอของมดลูก)
  • การทดสอบจะดำเนินการประมาณ 10 นาที ส่วนขั้นตอนการขอคำปรึกษาอาจกินเวลาประมาณ 30 นาที
  • กระบวนการ CVS มักก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัวมากกว่าความเจ็บปวด บางกรณีคุณอาจรู้สึกปวดคล้ายมีประจำเดือนหลังกระบวนการประมาณหนึ่งถึงสองวัน

วิธีการตรวจโครโมโซม

ดื่มน้ำมากๆก่อนการตรวจเพื่อให้คลื่นเสียงผ่านไปได้ดี

จะนำเอาเซลล์ chorionic villi cells จากเนื้อเยื่อรกที่เกาะกับผนังมดลูกไปตรวจ

วิธีการตรวจ มีสองวิธีคือ

  • การเจาะจากหน้าท้องและดูดเอาเซลล์ไปตรวจ
  • จากการดูดทางช่องคลอดดดยการอาศัย ultrasound นำทางและใช้ท่อดูดเอาเซลล์รกมาตรวจ เป็นวิธีการที่ใช้บ่อย

เมื่อได้เซลล์มาจะส่งห้องปฏิบัติการเพื่อนำเซลล์ไปเพาะเลี้ยงใช้เวลาประมาณ 7-10 วันจึงจะได้ผล

เวลาที่เหมาะสมในการตรวจ

ประมาณ10-13 สัปดาห์หลังจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย

ความเสี่ยงของการตรวจ

  • การตรวจนี้เมื่อเทียบกับ amniocentesis จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้ง
  • อาจจะมีการติดเชื้อได้
  • อาจจะเกิดความพิการหากทำก่อน 9 สัปดาห์
  • โอกาสเกิดประมาณหนึ่งในร้อย

หลังการตรวจหากมีอาการเหล่านี้ให้ปรึกษาแพทย์

ทางเลือกการตรวจแบบอื่น

มีการตรวจอีกประเภทที่เรียกว่าการเจาะตรวจน้ำคร่ำ ซึ่งเป็นกระบวนการเจาะดูดเอาน้ำคร่ำ (ของเหลวที่ห้อมล้อมทารกในครรภ์) ออกมาทดสอบ

โดยวิธีการดังกล่าวมักกระทำในช่วงที่อายุครรภ์อยู่ที่ระหว่าง 15 และ 18 สัปดาห์ ซึ่งสามารถทำกับครรภ์ที่อายุมากกว่านั้นได้ตามความจำเป็น

การทดสอบนี้มีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรน้อยกว่า แต่จะใช้เวลานานกว่าจะได้ผลการทดสอบ ทำให้คุณมีเวลาตัดสินใจทางเลือกหลังจากนั้นน้อยกว่า

[Total: 1 Average: 5]