การประเมินหน้าที่ของหน่วยไต-การวัดความไวในการขับ Phenolsulfonphthalein (PSP)

การวัดความไวในการขับ  Phenolsulfonphthalein (PSP) ออกใช้ประเมินหน้าที่ของไต  การตรวจนี้บ่งชี้ว่าความเข้มข้นของปัสสาวะผิดปกติ  เป็นอาการแสดงที่พบได้เร็วที่สุดอย่างหนึ่งของไตที่ทำหน้าที่ผิดปกติ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อบอกถึงการไหลเวียนเลือดของไต (renal  plasma  flow)
2.เพื่อประเมินหน้าที่ของหน่วยไต (tubular  function)

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
ปกติ  ร้อยละ 25 ของ  จะถูกขับออกใน 15  นาที ร้อยละ 50 – 60 ของ PSP จะถูกขับออกใน 30 นาที ร้อยละ 60 – 70  ของ PSP จะถูกขับออกใน  1 ชั่วโมงและร้อยละ 70 – 80 ของ PSP จะถูกขับออกใน 2 ชั่วโมง ส่วนการขับออกของ PSP สำหรับเด็ก (รวมทั้งเด็กและทารก) สูงกว่าผู้ใหญ่ร้อยละ 5 – 1

ผลการตรวจที่ผิดปกติ
ค่า  PSP  ที่ 15  นาทีเป็นค่าที่มีความไวมากที่สุด   ที่เป็นข้อบ่งชี้ของทั้งการประเมินหน้าที่ของหน่วยไตและการกำหนดการไหลเวียนเลือดของไตเพราะการขับออกที่ลดลงในช่วงนี้  ร่วมกับการขับออกในช่วงต่อมาที่ปกติ แสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคไตทั้งสองข้างในระยะที่ไม่รุนแรงหรือระยะต้น ๆ อย่างไรก็ตาม หากค่า  PSP ที่ถูกขับออกใน 2 ชั่วโมง และมีค่าต่ำลง  อาจมีสาเหตุจากไตเสื่อมระดับปานกลางถึงระดับรุนแรง
                การขับออกของ PSP ที่ลดลง  เป็นลักษณะเฉพาะของโรคไตและโรคหลอดเลือดทางเดินปัสสาวะอุดตัน  ภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคเกาต์การขับออกของ PSP ที่สูงขึ้น เป็นลักษณะเฉพาะในภาวะโปรตีนในเลือดต่ำ (hypoalbuminemai) โรคตับ (heptic disease) และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล  มัยอีโลมา (multiple myeloma)

[Total: 0 Average: 0]