การถ่างขยายปากมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก (Dilation and Curettage: D&C) 

การทำ dilation and curettage (D&C) มักใช้กำจัดเนื้อเยื่อผิดปกติจากมดลูก dilation หมายถึง การถ่างขยายปากมดลูก และ curettage คือ การขูดมดลูก ในการทำหัตถการนี้ ปากมดลูกของผู้หญิง (ส่วนที่ต่ำที่สุดและแคบที่สุดของมดลูก) จะถูกถ่างขยายด้วยเครื่องมือหรือยา เพื่อให้สามารถขูดเยื่อบุโพรงมดลูกด้วยอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายช้อนคม ๆ เรียกว่า curette ซึ่ง curette นี้มีความคม หรือจะใช้เพื่อดูดก็ได้

ทำไมต้อง ถ่างขยายปากมดลูกร่วมกับการขูดมดลูก (Dilation and Curettage: D&C)


D&C เพื่อวินิจฉัยหรือรักษาอาการในโพรงมดลูก แพทย์อาจแนะนำให้คุณทำหัตถการดังกล่าวหากเคยมีประวัติเหล่านี้

 • ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก
 • ภาวะเลือดออกหลังวัยหมดระดู
 • เซลล์ผนังมดลูกผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณของการเป็นมะเร็ง
 • เป็นหมัน หรือมีบุตรยาก

หลังเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากผนังมดลูกแล้ว แพทย์จะส่งตัวอย่างนี้ไปให้ห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบว่ามีภาวะต่าง ๆ ดังนี้

 • มะเร็งมดลูก
 • ติ่งเนื้อในโพรงมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวผิดปกติ เป็นภาวะก่อนการเกิดมะเร็ง

แพทย์ที่ทำ D&C เพื่อรักษาจะกำจัดทั้งตัวมดลูก หรืออาจเลือกทำวิธีต่าง ๆ ดังนี้

 • กำจัดส่วนที่เป็นครรภ์ไข่ปลาอุกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดก้อนขึ้น
 • รักษาภาวะเลือดออกมากผิดปกติหลังการคลอดด้วยการกำจัดส่วนของรกที่เหลือค้างในโพรงมดลูก
 • กำจัดติ่งเนื้อที่ปากมดลูกหรือที่เยื่อบุโพรงมดลูก
 • กำจัดเนื้องอกมดลูก
 • กำจัดเนื้อเยื่อที่ค้างในโพรงมดลูกหลังการแท้งบุตรหรือการทำแท้ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือเลือดออกมากผิดปกติจาก American Pregnancy Association พบว่า มีผู้หญิงแท้งบุตรเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่จำเป็นต้องทำ D&C อย่างไรก็ตาม หากการแท้งบุตรเกิดขึ้นหลัง 10 สัปดาห์อาจจำเป็นต้องทำ D&C

ผู้หญิงบางคนอาจทำ D&C พร้อมการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (hysteroscopy) ซึ่งจะมีแพทย์สอดอุปกรณ์ขนาดบาง ๆ ที่มีไฟฉายและกล้องเข้าไปในช่องคลอดผ่านปากมดลูกไปยังโพรงมดลูก วิธีการดังกล่าวจะช่วยให้แพทย์เห็นลักษณะเยื่อบุผิวโพรงมดลูกบนหน้าจอ และสามารถระบุบริเวณที่มีความผิดปกติ ติ่งเนื้อ หรือแม้กระทั่งเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ นอกจากนี้ แพทย์ยังสามารถกำจัดติ่งเนื้อและก้อนเนื้องอกระหว่างการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกได้อีกด้วย

[Total: 2 Average: 4.5]