รักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen:HBO Therapy)

“ออกซิเจน” นอกจากจะเป็นก๊าซที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตแล้ว ออกซิเจนยังมีบทบาทสำคัญด้านการแพทย์ด้วย โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายผ่านเครื่องมือทันสมัยที่ชื่อ “Hyperbaric Chamber”   การรักษาผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) หรือ “HBO” ทำโดยให้ผู้ป่วยหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ขณะอยู่ใน “ห้องปรับบรรยากาศ (Hyperbaric Chamber)” ที่มีความดันภายในสูงกว่า 1 บรรยากาศ ซึ่งการหายใจด้วยวิธีนี้จะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนในประมาณสูงมากกว่าการหายใจด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ที่บรรยากาศปกติหลายเท่า  การรักษานี้เป็นการรักษาเสริมหรือเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ร่วมกับการรักษาทางอายุรกรรมและศัลยกรรม

ข้อดี รักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง

1. ลดความพิการ และการสูญเสียอวัยวะ : ในบางโรคแพทย์อาจต้องทำการผ่าตัดส่วนนั้นทิ้ง เช่น นิ้วเท้า หรือนิ้วมือ สามารถช่วยให้แผลเรื้อรังต่างๆ ที่เกิดจากการขาดออกซิเจนหายเร็วขึ้น จึงลดระยะเวลาการรักษา รวมถึงลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา นอกจากนี้ การทำ HBO ยังช่วยเสริมออกซิเจนให้กับสมองทันที หรือเนื้อเยื่อที่เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้ป่วยที่มาด้วยการลดความกดอากาศ แรงดันในห้องปรับบรรยากาศ HBO จะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในพลาสมาทำให้ระดับของออกซิเจนในเลือดแดงสูงขึ้นตามมา ส่งผลให้ออกซิเจนแพร่ออกจากเส้นเลือดฝอยได้ไกล สามารถไปเลี้ยงสมองและร่างกายส่วนปลายได้อย่างเพียงพอ
2. ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาท : เมื่อร่างกายสามารถได้รับออกซิเจนสูงกว่าการให้ออกซิเจนตามปกติหลายเท่า จนสามารถช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. ช่วยสร้างคอลลาเจน และเส้นเลือดใหม่ : เป็นประโยชน์มากเนื่องจากออกซิเจนบริสุทธิ์ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์อ่อน และทำให้มีการสร้างคอลลาเจน (Collagen) ใหม่ รวมถึงการสร้างเส้นเลือดฝอยเพิ่มขึ้นในบริเวณที่ขาดเส้นเลือด ดังนั้นผู้ป่วยที่ต้องฉายแสงรังสี แล้วต้องทำการรักษาทางทันตกรรม (ฟันผุ เนื่องจากได้รับรังสี) จะช่วยให้แผลหายไวขึ้น เช่นเดียวกับแผลเบาหวาน

ผลของการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในร่างกายมีผลต่อร่างกายคือ                                         
     1.ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเจริญของเนื้อเยื่อและหลอดเลือดฝอย                                   
     2.ช่วยยับยั้งและต่อต้านการติดเชื้อโรคบางชนิด         
     3.เพิ่มประสิทธิภาพเซลล์เม็ดเลือดขาวในการทำลายเชื้อโรค                                                
     4.ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปสู่อวัยวะที่ขาดเลือดได้ดีขึ้น        
     5. ลดอาการบวมของอวัยวะ                                                                                     
     6.ลดขนาดของฟองอากาศในเนื้อเยื่อและหลอดเลือด

ระยะเวลาในการ รักษาด้วยออกซิเจนความดันบรรยากาศสูง

จำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับกลุ่มโรคและอาการของคนไข้ เช่น โรคที่เกิดจากการการดำน้ำก็จะต้องใช้เวลานานในการรักษา และความลึกของความดันอากาศค่อนข้างลึก แต่หากเป็นแผลทั่วไปบางท่านอาจจะแค่ 10-20 ครั้ง แล้วแต่ภาวะอาการ โดยระยะเวลาที่ใช้ต่อครั้งจะอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุด โดยผู้ป่วยสามารถดูหนัง ฟังเพลง และสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ขณะที่อยู่ในเครื่อง

[Total: 1 Average: 4]