การทำอิ๊กซี่ (Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)

“อิ๊กซี่” หรือ ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection) เป็นการปฏิสนธินอกร่างกาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการปฏิสนธิสำหรับผู้มีบุตรยาก โดยจะคัดเชื้ออสุจิที่สมบูรณ์แข็งแรงจำนวนเพียงหนึ่งตัวโดยไม่รอให้เกิดการปฏิสนธิกันเอง

วิํธีการนี้จะคล้ายกับการทำเด็กหลอดแก้วมาก ต่างกันตรงที่การปฏิสนธิ การทำอิ๊กซี่จะเป็นวิธีช่วยปฏิสนธิโดยใช้เข็มดูดตัวอสุจิขนากเล็กเพียง 1 ตัว ฉีดเข้าไปในไข่ 1 ใบ โดยผ่านเครื่องมือและกล้องที่มีความละเอียดมาก เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ ที่มีกำลังขยาย 200-400 เท่า มีอุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่า Micromanipulator ชนิด 3 มิติ ติดตั้งอยู่จากนั้นจะนำไข่ที่ได้รับการฉีดเชื้ออสุจิไปตรวจสอบการปฏิสนธิ แล้วเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการจนเป็นตัวอ่อน หรือ จนถึงระยะบลาสโตซีสท์ จากนั้นก็ใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูก

 แพทย์จะเลือกอสุจิที่แข็งแรงฉีดเข้าไปในไข่เพื่อให้ผสมกับไข่โดยตรงไม่ต้องรอให้อสุจิเจาะเปลือกไข่เอง หลังจากนั้นก็รอให้เกิดการพัฒนาเป็นตัวอ่อนแล้วจึงค่อยนำกลับเข้าไปในมดลูกของผู้หญิงเหมือนกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วโดยทั่วไปทุกประการ ตัวอ่อนที่เหลือก็สามารถนำไปแช่แข็งเก็บไว้ได้เช่นกัน

ข้อดีของ ICSI

        โดยปกติแล้วการปล่อยให้อสุจิและไข่ผสมกันเองในการทำเด็กหลอดแก้วจะมีแต่ตัวอสุจิที่แข็งแรงเท่านั้นที่สามารถเจาะเปลือกไข่เพื่อปฏิสนธิ แต่ถ้าเปลือกไข่ของฝ่ายหญิงหนาเกินไปหรือตัวอสุจิของฝ่ายชายไม่แข็งแรงพอก็อาจไม่เกิดการปฏิสนธิกันก็ได้ ดังนั้นการทำอิ๊กซี่จึงเหมาะกับคุณผู้ชายที่มีปัญหาตัวอสุจิไม่มากพอ ไม่แข็งแรง หรือคุณผู้หญิงที่มีอายุมากขึ้นแล้วมีปัญหาเรื่องไข่เปลือกหนาเกินไป

        สามารถช่วยให้โอกาสประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ผ่านการทำเด็กหลอดแก้วสูงยิ่งขึ้นไปอีกเนื่องจากสามารถยืนยันได้เลยว่าอสุจิและไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วจริง ๆ ไม่ต้องลุ้นเหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้วปกติหรือการฉีดน้ำอสุจิเข้าช่องคลอดโดยตรง

        จะเห็นได้ว่าการทำอิ๊กซี่สามารถช่วยปิดจุดอ่อนของการรักษาภาวะมีบุตรยากที่เคยนำเสนอมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งการทำ ICSI อาจไม่เพียงพอสำหรับบางคู่รัก จึงมีผู้คิดค้นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเพื่อลบข้อจำกัดของอิ๊กซี่ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำเสนอกันในตอนถัดไป

ขั้นตอนในการทำอิ๊กซี่

  • กระตุ้นรังไข่ด้วยฮอร์โมนให้เกิดไข่หลายๆ ใบ
  • ติดตามการเจริญของถุงไข่ด้วยอับตราซาวด์ทางช่องคลอด ฉีดยาฮอร์โมนกระตุ้นให้ไข่สุก และรอไข่เจริญเติบเต็มที่ ซึ่งไข่จะสุกเต็มที่หลังฉีดยา ประมาณ 34-36 ชั่วโมง
  • เก็บไข่โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ ที่มีหัวตรวจสอบทางช่องคลอด แล้วใช้เข็บขนาดเล็กดูดไข่ผ่านทางช่องคลอดในขณะที่คนไข้ได้รับยาระงับความรู้สึก
  • เตรียมน้ำเชื้ออสุจิในห้องปฏิบัติการ โดยคัดเลือกเอาเชื้ออสุจิตัวที่แข็งแรง
  • นำเอาเชื้ออสุจิ 1 ตัว ฉีดเข้าไปในไข่ที่สมบูรณ์ โดยใช้เครื่องมือและกล้องที่มีความละเอียดมากภายในห้องปฏิบัติการ
  • ตรวจสอบการปฏิสนธิ เพื่อพิจารณาเลี้ยงเป็นตัวอ่อนเพื่อย้ายเข้าโพรงมดลูก หรือ แช่แข็งต่อไป
  • นำตัวอ่อนที่สมบูรณ์ย้ายเข้าโพรงมดลูก ด้วยวิธีการคล้ายกับการตรวจภายใน อาจจำเป็นต้องให้ยาฮอร์โมนเพื่อทดแทนการทำงานของรังไข่

การทำ ICSI เหมาะกับใคร?

  1. คู่สมรสที่ฝ่ายชายมีปัญหาปริมาณอสุจิค่อนข้างน้อย อสุจิไม่สมบูรณ์ และอ่อนแอมากๆ
  2. คู่สมรสฝ่ายชายเป็นหมัน หรือทำหมันแล้วแต่อยากมีลูกอีก แต่ยังคงสามารถนำเสปิร์มออกมาได้โดยการผ่าตัด
  3. คู่สมรสฝ่ายหญิงมีเปลือกไข่หนา เสปิร์มไม่สามารถเจาะผ่านเปลือกไข่เพื่อเข้าไปปฏิสนธิได้ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่การทำเด็กหลอดแก้วธรรมดาไม่ได้ผล
[Total: 0 Average: 0]