การทำผ่าตัดท่อน้ำนม (Microdochectomy)

เป็นการผ่าตัดเอาท่อน้ำนมออกในกรณีที่มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม ซึ่งอาจจะเกิดจากการมีเนื้องอกเล็กๆในท่อน้ำนม หรือมะเร็งในท่อน้ำนมได้ แพทย์จะทำการผ่าตัดโดยลงแผลเล็กๆที่ขอบของลานหัวนม เพื่อเข้าไปเอาท่อน้ำนมที่ผิดปกติออก มักจะทำผ่าตัดด้วยวิธีการดมยาสลบ

สำหรับในรายที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง แพทย์จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดนำท่อน้ำนมที่มีน้ำเลือดหรือน้ำเหลืองนั้นออกมาตรวจ (microdochectomy)  โดยใช้ยาชาเฉพาะที่หรือวางยาสลบ จากนั้นติดตามท่อน้ำนมที่มีสารหลั่งนั้นลึกลงไปในเนื้อนมจนพบจุดท่อน้ำนมที่ผิดปกติ และนำเนื้อเต้านมส่วนนั้นไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติและรักษาตามอาการของโรคที่ตรวจพบต่อไป

[Total: 1 Average: 5]