การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน (Nissen Fundoplication)

Nissen fundoplication เป็นวิธีการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน gastroesophageal (GERD) การผ่าตัดนี้เรียกว่า Lap Nissen มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความอ่อนแอของหลอดอาหารที่ทำให้กรดในกระเพาะอาหารไหลเวียนขึ้นแทนการลดลง

การผ่าตัด Nissen แพทย์จะผ่าตัดโดยการใช้กล้องส่องตรวจช่องท้อง (laparoscope) ซึ่งเป็นหลอดเล็กๆ ต่อกับกล้อง ในระหว่างการผ่าตัด แพทย์จะเย็บส่วนบนของกระเพาะอาหาร (gastric fundus) หุ้มรอบหลอดอาหารส่วนปลาย (lower end of the esophagus) 360 องศา เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังแรงกดของหูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง (LES) ทำให้ลดการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหาร  

การรักษา ผ่าตัดหูรูดกระเพาะอาหาร วิธีนี้ ต้องทำที่โรงพยาบาล โดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์เท่านั้น!  ทำการดมยาสลบด้วยวิสัญญีแพทย์ หลังผ่าตัดส่วนมากจะต้องพักฟื้นต่อที่โรงพยาบาล 2-3 วัน เพื่อดูว่ามีอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดหรือไม่ และสามารถกลับไปชีวิตได้ตามปกติประมาณ 3-6 สัปดาห์

[Total: 1 Average: 5]