การคลอดปกติ (Normal labor)

การคลอดปกติ คือ การคลอดทางช่องคลอด เมื่อครรภ์ครบกำหนด โดยทั่วไปมักพบหลังการตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์เป็นต้นไปถึง 40 สัปดาห์

การคลอดปกติ หมายถึง การคลอดทางช่องคลอด เมื่อครรภ์ครบกำหนด โดยทั่วไปมักพบหลังการตั้งครรภ์ 36 สัปดาห์เป็นต้นไปถึง 40 สัปดาห์ โดยมีอาการนำอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1. เจ็บท้องคลอด โดยมีอาการเจ็บถี่ขึ้น แรงขึ้น ตามลำดับ

2. น้ำรั่ว หรือน้ำเดิน โดยมีน้ำใสไหลออกจากช่องคลอดลงมาตามขา หรืออาจน้ำแตกจนนอนเปรอะเสื้อผ้า หรือที่นอน

3. มีมูกเลือดออกมาเปรอะกางเกงใน โดยที่ท่าเด็กต้องเป็นท่าปกติ คือท่าศีรษะลง ไม่ใช่ท่าขวางหรือท่าผิดปกติอื่นๆ

ถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ผู้ป่วยควรจะมาอยู่โรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลอย่างใกล้ชิดในห้องรอคลอด โดยปกติทั่วไปแพทย์ผู้ดูแล อาจให้น้ำเกลือผสมยาเพิ่มการหดรัดตัวของมดลูกให้เป็นจังหวะสม่ำเสมอ โดยมีเครื่อง monitor ดูความปกติของเด็กในท้องจนกว่าจะคลอด ซึ่งใช้เวลาแตกต่างกันแล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละรายในท้องแรก และท้องหลัง

ทางเลือกอื่นของ การคลอดปกติ (Normal labor)

ในบางรายขณะตั้งครรภ์ 38-40 สัปดาห์ แพทย์ผู้ดูแลอาจตรวจภายในดู การขยายของปากมดลูก ถ้าพร้อมอาจนัดมาให้ยาเร่งการคลอด และบางรายถ้าคลอดยากอาจใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องดูดสุญญากาศ หรือคีมช่วยในการคลอด หรือบางรายอาจมีการ Block หลังเพื่อการคลอดไม่เจ็บ

[Total: 1 Average: 5]