ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วไต (Percutaneous Nephrolithotomy: PCNL)

ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วไต (Percutaneous Nephrolithotomy: PCNL) คือการส่องกล้องเข้าในไต เพื่อเอานิ่วออก โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ทำการส่องกล้องผ่านทางรูขนาดเล็ก เพียงรูเดียวที่บริเวณหลังของผู้ป่วย โดยเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม ที่จะทำการส่องกล้องโดยอาศัยเครื่องมือ Fluoroscope ในการกำหนดพิกัด แล้วเจาะรูขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ซึ่งขนาดเล็กเท่ารูกุญแจ เพื่อเป็นช่องทางที่จะส่องกล้อง Nephroscope เข้าภายในไต เมื่อพบก้อนนิ่วแล้ว แพทย์จะทำให้นิ่วนั้นแตกออกเป็นขนาดเล็กโดยอาศัยเครื่องมือ Lithoclast Lithotripsy แล้วคีบเอานิ่วออกจากร่างกายผ่านทารูเดียวกัน

การรักษาโรคนิ่วโดยวิธีการผ่าตัดส่องกล้อง PCNL (Percutaneous Nephrolithotomy) เป็น วิธีการรักษานิ่วในไตที่พัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัด มีการคุกคามต่อร่างกายน้อย โดยการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เจาะผ่านทะลุผิวหนังเป็นรูเล็กๆเข้าไปที่กรวย ไต แล้วใช้กล้องส่องตามเข้าไปหานิ่วในไตจนพบก้อนนิ่ว จากนั้นจึงใช้เครื่องมือใส่เข้าไปกรอนิ่วให้แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดูดหรือคีบนิ่วออกมา การรักษานิ่วด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยจะมีแผลขนาดเล็กประมาณ 1-2ซม. เมื่อเทียบกับ แผลผ่าตัดแบบเปิดซึ่งมีขนาดยาว 15-20 ซม. อาการเจ็บแผลจึงน้อยกว่า ทำให้ใช้เวลาในการพักฟื้นรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 3- 5 วันหลังผ่าตัด อีกทั้งยังสามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติเร็วกว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบ เปิดมาก

ในอดีตการรักษานิ่วในไต สำหรับผู้ป่วยบางรายอาจต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการรักษา เช่น เกิดนิ่วใหม่ขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ต้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีก หลายๆ ครั้ง หรือนิ่วมีจำนวนมากหรือขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการสลายนิ่ว ได้ แต่สำหรับปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาก้าวล้ำไปทำให้การรักษานิ่วในไตทำได้โดยไม่ ต้องผ่าตัดอีกต่อไป

สำหรับการรักษาโรคนิ่วในไตได้รับการพัฒนามาอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งวิธีที่รู้จักคุ้นเคยกันดีคือ “การสลายนิ่ว” (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy: ESWL) สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยทุกราย เช่น กรณีที่นิ่วมีจำนวน ขนาดใหญ่ และแข็ง หรือสลายตัวได้ทีละน้อย ทำให้ต้องสลายกันหลายครั้งใช้เวลารักษานาน และจำเป็นต้องผ่าตัดในผู้ป่วยหลายๆราย จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นที่เรียกกันว่า PCNL

การทำ PCNL คือการรักษานิ่วแบบใหม่ โดยการส่องกล้องเข้าในไต เพื่อเอานิ่วออก นับเป็นทางเลือกใหม่ของการรักษานิ่วในไตโดยไม่ต้องทำการผ่าตัด ซึ่งในอดีตการรักษานิ่วในไต สำหรับผู้ป่วยบางรายอาจต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคในการรักษา เช่น เกิดนิ่วใหม่ขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้ต้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีก หลายๆ ครั้ง หรือนิ่วมีจำนวนมาก ขนาดใหญ่มากเกินไปจนไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการสลายนิ่วได้ จึงทำให้บางท่านรู้สึกท้อแท้กับการรักษา แต่สำหรับปัจจุบันความรู้สึกเหล่านี้จะหมดไป เพราะเทคโนโลยีพัฒนาก้าวล้ำไปทำให้การรักษานิ่วในไตทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดอีกต่อไป

ข้อดี ส่องกล้องผ่าตัดนิ่วไต (Percutaneous Nephrolithotomy: PCNL)

ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดนิ่วสูงเทียบเท่าการผ่าตัดเปิด แต่ได้รับบาดเจ็บจากการรักษาน้อยมาก

[Total: 0 Average: 0]