การใส่สายระบายน้ำปัสสาวะออกจากกรวยไตผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous Nephrostomy: PCN)

การใส่สายระบายน้ำปัสสาวะออกจากกรวยไตผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous Nephrostomy: PCN) คือการใส่สายระบายปัสสาวะออกจากกรวยไตผ่านทางผิวหนัง เพื่อช่วยให้ปัสสาวะที่ระบายออกจากไตข้างนั้นขับออกนอกร่างกายได้ เป็นการบรรเทาภาวะทางเดินปัสสาวะอุดตันจากสาเหตุบางประการ

การเตรียมตัวก่อน การใส่สายระบายน้ำปัสสาวะออกจากกรวยไตผ่านทางผิวหนัง (Percutaneous Nephrostomy: PCN)

ให้ผู้ป่วยดูสื่อทำหัตถการ

  • งดยาละลายลิ่มเลือด เช่น Warfarin และยาต้าน platelet ตามระยะเวลที่แพทย์ระบุ
  • เซ็นต์เอกสารแสดงความยินยอมรับการรักษา
  • รับไว้เป็นผู้ป่วยใน 

การใส่สายสวนผ่านผิวหนังและส่วนที่ไม่เป็นอันตราย เข้าไปดูดเอาของเสียนั้นออกมาและคาสายระบายไว้ ร่วมกับการใช้เครื่องมือ ตรวจพิเศษ เช่น Ultrasound CT DSI เป็นตัวชี้นำทาง ทำให้ใส่สายระบายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย

[Total: 3 Average: 3]