การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Spinal Fusion)

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง (Spinal Fusion) คือ ให้กระดูกสันหลังคงรูปอยู่กับที่ที่เราต้องการ เช่นจากโค้งให้ตรง นอกจากนี้ ยังเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังเกิดการขยับเลื่อนหรือผิดรูปร่างมากไปกว่าเดิมในอนาคตหลังการผ่าตัด

ทำไมถึงต้องมี การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง

ในกรณีที่ผู้ป่วยประสบปัญหากระดูกสันหลัง ไม่มั่นคงแข็งแรง เริ่มมีความผิดปกติในรูปร่าง เช่นการบิดเบี้ยวกระดูกสันหลังคด หรือ กระดูกสันหลังเลื่อน  ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบประสาทในอนาคต เรามีความจำเป็นต้องเชื่อมข้อให้กระดูกสันหลังอยู่นิ่งไม่ขยับ ซึ่งการเชื่อมข้อนี้คือ การทำให้กระดูกมาเชื่อมกับกระดูกด้วยกันนั่นเอง

ถ้าผู้ป่วยมีแนวโน้มจะมีการผิดรูปที่มากขึ้นของกระดูกสันหลังในอนาคต หรือ การผ่าตัดของเราได้ดึงกระดูกเข้าที่เดิมปกติแล้ว ถ้าเราไม่เชื่อมข้อไว้ให้ติดกัน เวลาผ่านไปกระดูกสันหลังของผู้ป่วยรายนั้นก็อาจมีแนวโน้มที่จะกลับไปผิดรูป หรือกดทับเส้นประสาทเหมือนเดิม

การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง เกิดขึ้นได้อย่างไร?

การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังนั้นทำได้โดยอาศัยหลักการเชื่อมต่อของกระดูกตามธรรมชาติเหมือนในผู้ป่วยกระดูกหักร่างกายจะสร้างกระดูกใหม่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างกันศิลปะในขวดแก้วก็มีคนสนใจซึ่งการผ่าตัดแบบนี้สามารถทำได้ทั้งด้านหน้าและหลัง

ข้อบ่งชี้ใน การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง สำหรับผู้ป่วยประเภทใดบ้าง?

1. ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเพื่อจัดแนวกระดูกใหม่ อาทิเช่น โรคกระดูกสันหลังคด(Scoliosis) กระดูกสันหลังโก่งงอ(Kyphosis)
2. ในผู้ป่วยที่ได้ขยายช่องทางเส้นประสาทจนเพียงพอแล้วอาจทำให้กระดูกสันหลังไม่มั่นคงแข็งแรงในอนาคต
3. ในผู้ป่วยที่มีกระดูกสันหลังเคลื่อน(Spondylolisthesis) เมื่อขยายช่องทางเส้นประสาท (Laminectomy)
4. ในผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักที่ได้รับการผ่าตัดดามโลหะที่กระดูกสันหลัง(Fracture & Dislocation)
5. ในผู้ป่วยที่เอาหมอนรองกระดูกออกทั้งหมด เช่น หมอนรองกระดูกคอทับเส้นประสาท(Cervical Disectomy)
ุ6. ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเอากระดูกที่ติดเชื้อ หรือ เนื้องอก ออกไป ต้องเชื่อมข้อเพื่อป้องกันการโค้งงอในอนาคต
7. ในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึ่งทำให้กระดูกสันหลังเกิดการหลวมคลอนผิดปกติ เช่น รูมาตอยด์ เอสแอลอี เป็นต้น ฯลฯ


นอกจากนี้ยังมีอีกหลายข้อบ่งชี้ ที่ทำให้แพทย์ต้องทำการเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง ในการทำการผ่าตัดไปพร้อมๆกันด้วย

[Total: 0 Average: 0]