การตัดม้าม (Splenectomy )

การตัดม้าม คือ หัตถกรรมกำจัดม้าม หรือที่เรียกว่า splenectomy ต้องนำมาพิจารณาหากว่าม้ามเสียหาย ป่วย หรือขยายใหญ่มากเกินไป โดยอาจเป็นเพียงการกำจัดบางส่วนของม้ามออกเท่านั้นก็ได้ (partial splenectomy) เมื่อคุณต้องเข้ารับการผ่าตัดม้าม คุณจะได้รับการฉีดภูมิต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

การรักษาโดยการตัดม้าม  เมื่อไรจึงควรตัดม้าม                                             
   – เมื่อมีม้ามโตมากจนอึดอัด
   – ต้องให้เลือดถี่กว่าเดิมมาก เช่น ทุก 2-3 สัปดาห์ ก็ยังไม่หายซีด
   – ต้องมีอายุมากกว่า 4-5 ปี เพราะถ้าตัดม้ามในเด็กเล็กจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าเด็กโต

ผลดีของการตัดม้าม
   – หายอึดอัด รู้สึกสบายขึ้น
   – อาการซีดมักจะดีขึ้น การให้เลือดลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรคฮีโมโกลบินเอ็กซ์ มักไม่ต้องให้เลือดอีกเลย ในเบต้าธาลัสซีเมียอาการจะดีขึ้น การให้เลือดลดลง

 
ผลเสียของการตัดม้าม
     – จะติดเชื้อโรคบางชนิดได้ง่าย

     – อาจมีธาตุเหล็กสะสมมากขึ้น เพราะมีการดูดซึมธาตุเหล็กจากลำไส้เพิ่มขึ้น
     – บางรายมีเกร็ดเลือดสูงมากหลังตัดม้ามในระยะแรก

การเตรียมตัวก่อนรับการผ่าตัดม้าม

 1. ควรพักผ่อนให้เต็มที่
 2. ผู้ป่วยจะได้รับตรวจเลือด ตรวจคลื่นหัวใจ
 3. เตรียมเลือด เพื่อใช้ในขณะผ่าตัด
 4. เตรียมความสะอาดทั่วไปก่อนผ่าตัด 1 วัน และวันผ่าตัดควรอาบน้ำ และเปลี่ยนผ้าด้วยชุดที่สะอาด
 5. งดน้ำ งดอาหารก่อนผ่าตัด 6-8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและอาการสำลักอาหารและน้ำเข้าหลอดลม
 6. เก็บของมีค่า เครื่องประดับต่างๆ ก่อนไปห้องผ่าตัด
 7. เซ็นใบยินยอมอนุญาตให้แพทย์ทำการผ่าตัด

สภาพผู้ป่วยหลังผ่าตัด

 • ตำแหน่งของแผล อยู่บริเวณใต้ชายโครงด้านซ้าย
 • การเย็บแผลผ่าตัด แพทย์จะเย็บด้วยไหมไม่ละลาย หรือเย็บด้วยลวดเย็บแผล
 • ระยะเวลาการหายของแผลผ่าตัด ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน จึงนัดมาตัดไหม หรือเอาลวดเย็บแผลออก

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

 • ดูแลแผลผ่าตัดไม่ให้ถูกน้ำ
 • สังเกตอาการผิดปกติหาก ปวด บวม แดง หรือมีไข้ ควรมาพบแพทย์ทันที
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 • พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ
 • การปฏิบัติทั่วไป : ต้องมีสุขอนามัยที่ดี กินอาหารที่มีประโยชน์ และสะอาด
 • เกี่ยวกับภาวะเหล็กเกิน ควรตรวจสอบระดับธาตุเหล็ก เพื่อตรวจดูซีรัมเฟอไรตินทุกปี และขอคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาขับธาตุเหล็ก

–  เกี่ยวกับภาวะเกร็ดเลือดสูง  ในเด็กมักเป็นชั่วคราวในระยะแรก ๆ  ภายหลังการตัดม้าม อาจจะทำให้เส้นเลือดถูกอุดตันได้ แพทย์จะให้ยาแอสไพรินในขนาดต่ำชั่วคราว  ต้องติดตามตรวจนับเกร็ดเลือดทุกเดือน  แพทย์จะหยุดให้ยา แอสไพรินเมื่อจำนวนเกล็ดเลือดลดล

[Total: 1 Average: 5]