การผ่าตัดต่อมไทรอยด์ (Thyroidectomy)

การผ่าตัดเป็นการผ่าตัดใหญ่ที่ยุ่งยากซับซ้อนและผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงสูง เพราะมีอันตรายจากการเสียเลือด และมีปัญหาแหรกซ้อนหลังผ่าตัดได้ เช่น การตกเลือด การเกิดปัญหาเสียงแหบจากการกระทบกระเทือนเส้นประสาทเสียง

 ในกรณีผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการเอาก้อนของต่อมไทรอยด์ และ/หรือ ส่วนอื่นของต่อมไทรอยด์ออก ผ่านทางแผลผ่าตัดด้านหน้าของคอ โดยวิธีดมยาสลบ ผู้ป่วยจะต้องเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาล 1 วันก่อนผ่าตัด เพื่อวิสัญญีแพทย์จะได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดมยาสลบในวันรุ่งขึ้นที่จะผ่าตัด

คืนวันก่อนผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการเตรียมผิวหนังบริเวณด้านหน้าลำคอ เพื่อที่จะทำผ่าตัดและแพทย์จะให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืน เพื่อป้องกันการสำลักอาหารลงปอด เวลาดมยาสลบ

การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย

 1. ผู้ป่วยที่รอผ่าตัด ควรได้รับการพักผ่อนเต็มที่
 2. ตรวจร่างกายทางห้องทดลอง เช่นตรวจเลือด ตรวจคลื่นหัวใจ
 3. เตรียมเลือด เผื่อใช้ในขณะผ่าตัด
 4. เตรียมความสะอาดทั่วไปก่อนผ่าตัด 1 วัน และ วันผ่าตัดควรอาบน้ำและเปลี่ยนผ้าด้วยชุดที่สะอาด
 5. งดน้ำ งดอาหารก่อนผ่าตัด 6 – 8 ชั่วโมง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน และอาการสำลักอาหารและน้ำเข้าหลอดลม
 6. ถอดฟันปลอม (ถ้ามี) และเก็บของมีค่า เครื่องประดับต่าง ๆ ก่อนไปห้องผ่าตัด
 7. เซ็นใบยินยอมอนุญาตให้แพทย์ทำการผ่าตัด

ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด ที่อาจเกิด

 1. มีเลือดออกหลังผ่าตัด
 2. อาจมีเสียงแหบแห้ง หรือไม่มีเสียงเลยจากการกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทเสียง หรือ มีอาการไอลำบาก สำลักง่าย แต่อาการเหล่านี้จะหายเองภายใน 6 เดือนหลังผ่าตัด
 • มีแผลผ่าตัดบริเวณลำคอด้านหน้า
 • ผู้ป่วยจะมีสายระบายเลือดและสิ่งคัดหลั่งพร้อมขวดรองรับบริเวณแผลผ่าตัด
 • 1วันหลังผ่าตัดผู้ป่วยสามารถบริหารกล้ามเนื้อบริเวณลำคอได้ โดยการหันหน้าซ้าย-ขวา ก้ม-เงย ช้าๆอย่างระมัดระวัง

การปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน

 • ดูแลแผลผ่าตัดไม่ให้ถูกน้ำ/แผลสกปรก หากแผลถูกน้ำหรือสกปรกต้องทำความสะอาดแผลทันที
 • ทำความสะอาดแผลตามแพทย์สั่ง
 • สังเกตอาการผิดปกติหาก ปวด บวมแดง หรือมีไข้ ควรมาพบแพทย์ทันที
 • บริหารกล้ามเนื้อคอ โดยการหันซ้าย-ขวา ก้ม-เงย เพื่อป้องกันการดึงรั้งของบาดแผล
 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 • พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการ
[Total: 1 Average: 5]