ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography: TEE)

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Transesophageal Echocardiography: TEE) คือ การตรวจหัวใจจากด้านในของทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ด้านหลังของหัวใจ เป็นการตรวจหัวใจจากด้านในของระบบทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ด้านหลังของหัวใจ ทำให้การตรวจวิธีนี้เห็นการทำงานของหัวใจได้ชัดกว่า

เป็นการตรวจเพื่อบันทึกภาพของหัวใจ โดยการส่องกล้องผ่านทางหลอดอาหาร เพื่อบันทึกภาพของหัวใจจากด้านในของทางเดินอาหาร เนื่องจากทางเดินอาหารอยู่ด้านหลังของหัวใจ ทำให้การตรวจวิธีนี้สามารถเห็นการทำงานของหัวใจได้ชัดกว่าการตรวจแบบ Transthoracic Echocardiogram

โดยการตรวจชนิดนี้ แพทย์จะให้ผู้ป่วยกลืนหัวตรวจซึ่งมีลักษณะคล้ายกล้องผ่านทางปาก ก่อนการตรวจจะให้ผู้ป่วยอมยาชา และพ่นยาชาที่บริเวณในคอของผู้ป่วยก่อน เพื่อป้องกันการระคายคอและอาการเจ็บ 

  ประโยชน์ของการตรวจด้วยวิธีนี้
•    เป็นการตรวจหัวใจในขณะผ่าตัด
•    ตรวจการทำงานของลิ้นหัวใจเทียม
•    ตรวจหาเนื้องอกที่หัวใจห้องบน
•    ตรวจหาลิ่มเลือดในหัวใจห้องบน

    ก่อนการตรวจ
•    งดอาหาร และน้ำอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนตรวจ
•    ท่านที่มีฟันปลอม ต้องเอาออกก่อน

    ขณะตรวจ
•    เจ้าหน้าที่จะพ่นยาชาที่คอของคุณ แล้วคุณอาจได้รับยาคลายวิตกกังวล และ/หรืออาจได้รับออกซิเจน
•    คุณต้องถอดฟันปลอมออก จากนั้นแพทย์จะให้คุณนอนตะแคงซ้ายบนเตียงตรวจ
•    แพทย์จะค่อยๆ สอดท่อที่มีหัวตรวจเข้าทางปากของคุณในขณะที่คุณค่อยๆ กลืนจนท่อหัวตรวจลงไปถึงหลอดอาหาร คุณอาจรู้สึกว่าแพทย์ขยับท่อแต่ไม่ได้ รบกวนการหายใจของคุณ
•    ขณะที่แพทย์ตรวจ เจ้าหน้าที่จะวัดชีพจร ความดันโลหิต และการหายใจ
•    การตรวจใช้เวลาประมาณ 20-40 นาที

    ข้อควรปฏิบัติ
•    คุณควรบอกแพทย์ถ้ามีปัญหาในการกลืน หรือแพ้ยา
•    คุณควรบอกแพทย์ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีเลือดออก เจ็บ คอแข็ง เป็นต้น

[Total: 1 Average: 5]