การผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ (Transurethral resection of bladder tumor – TURBT)

 การผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะ (Transurethral resection of bladder tumor – TURBT) เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดชิ้นเนื้องอกของกระเพาะปัสสาวะออกเป็นชิ้นเล็กๆหรือจี้ทำลายก้อนมะเร็งด้วยกระแสไฟฟ้า (Fulguration) มักใช้กับมะเร็งระยะแรกที่มะเร็งยังจำกัดอยู่แค่บริเวณเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ ส่วนมะเร็งที่ลุกลามถึงชั้นกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะแล้ว การรักษาด้วยวิธีนี้มักไม่ได้ผล และมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก หลังการผ่าตัดด้วยวิธีนี้อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดหรือมีปัสสาวะในเลือดเป็นเวลา 2-3 วันหลังการผ่าตัด

อาการที่มักพบในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ได้แก่
        – ปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดร่วมด้วย เป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุด
        – มีอาการผิดปกติในการปัสสาวะ เช่น ปวดเบ่งขณะปัสสาวะ ปัสสาวะบ่อย แสบ ขัด หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
        – อาการที่เกิดจากเซลล์มะเร็งลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ปวดหลังส่วนล่างด้านใดด้านหนึ่ง ปวดกระดูก
          คลำพบต่อมน้ำเหลือง เท้าบวม อ่อนเพลีย ไม่อยากรับประทานอาหาร และน้ำหนักลด

 การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ

– เข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลนครินทร์ เพื่อนัดวันตรวจ และรับคำแนะนำ
– นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
– งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
– งดยาละลายลิ่มเลือด และอาหารเสริมที่จะส่งผลต่อการผ่าตัด อย่างน้อย 7 วัน
– ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่องตรงตามวันนัด

[Total: 0 Average: 0]