สาเหตุทั่วไปของอาการ ปวดท้องน้อย​​

าเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น ท้องผูก การตั้งครรภ์ กระเพาะปัสสาวะเต็ม อาการปวดจากการร่วมเพศ การมีประจำเดือน หรือบาดแผล

[Total: 0 Average: 0]