การรักษา หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน

1.หากสงสัย ควรส่งโรงพยาบาล มักจะวินิจฉัยโดยการตรวจปัสสาวะซึ่งจะพบเม็ดเลือดแดงเกาะกัน เป็นแพ (red blood cell cast) และพบเม็ดเลือดขาวอยู่กันเดี่ยว ๆ หรือเกาะกันเป็นแพ

การตรวจเลือดอาจพบความผิดปกติต่างๆ เช่น สารบียูเอ็น (BUN) และครีอะตินีน (creatinine) สูงซึ่งแสดงว่าไตขับของเสียไม่ได้เต็มที่

 ควรให้การรักษา โดยให้นอนพักผ่อน งดอาการเค็ม ให้ยาขับปัสสาวะ (เช่น ฟูโรซีไมด์) และยาลดความดัน ถ้ามีประวัติทอนซิลอักเสบ  หรือการติดเชื้อที่ผิวหนัง ให้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ เพนิซิลลินวี หรืออีริโทรไมชิน

ในรายที่สงสัยมีภาวะไตวาย (เช่น ปัสสาวะออกน้อย ระดับบียูเอ็นและครีอะตินีนในเลือดสูง) หรือ มีความดันโลหิตสูงรุนแรง จำเป็นต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาล

2.ถ้ามีอาการชักหรือหอบ ให้ฉีดไดอะซีแพม และฟูโรซีไมด์ ครึ่ง-1 หลอด เข้าหลอดเลือดดำ แล้วส่งโรงพยาบาลทันที

[Total: 0 Average: 0]