การรักษา กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน

1.  หากสงสัย ควรส่งตรวจปัสสาวะเพิ่มเติม จะพบเม็ดเลือดขาวอยู่กันเดี่ยวๆ และเกาะกันเป็นแพ (white blood cells castd) ถ้าอาการไม่รุนแรง อาจให้การรักษาด้วยยาลดไข้ (ย1) และยาปฏิชีวนะ เช่น อะม็อกซีชิลลิน 500 มก. ทุก 8 ชั่วโมง โคไตรม็อกชาโชล 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง โอฟล็อกซาชิน 400 มก. วันละ 2 ครั้ง หรือไซโพรฟล็อกซาชิน 500 มก.วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน ถ้ากินยาไม่ได้ ให้ฉีดเจนตาไมชิน ครั้งละ 40 – 80 มก. (เด็ก 0.5-1 มก./กก.) วันละ 2 – 3 ครั้ง ทุก 8 – 12 ชั่วโมง

2.  ถ้าให้การรักษา 3 วันแล้วยังไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ช็อก ความดันโลหิตสูง ปัสสาวะออกน้อย ซีด เหลือง หรือสงสัยโลหิตเป็นพิษ ควรส่งโรงพยาบาล อาจต้องทำการเพาะเชื้อจากปัสสาวะ ซึ่งจะพบเชื้อแบคทีเรียเป็นที่เป็นสาเหตุ

                นอกจากนี้ อาจต้องเอกซเรย์ ตรวจเลือด และตรวจพิเศษอื่นๆ เพื่อค้นหาความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสริมให้มีการติดเชื้อ

การรักษา แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของเชื้อที่ตรวจพบ ในระยะแรกมักให้ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด เช่น เจนตาไมชิน เซฟาโลสปอริน

                ถ้าพบความผิดปกติอื่นๆ ก็อาจให้การแก้ไขร่วมไปด้วยโดยทั่วไปมักจะรักษาให้หายขาดได้

                3.  ผู้ป่วยเมื่อรักษาจนอาการหายดีแล้ว ควรทำการตรวจปัสสาวะให้แน่ใจว่ามี่อาการอักเสบเรื้อรัง มิเช่นนั้นอาจกลายเป็นกรวยไตอักเสบเรื้อรัง ซึ่งในระยะยาวอาจกลายเป็นไตวายเรื้อรังได้

[Total: 0 Average: 0]