อาการ ฝีในทวารหนัก

Perianal และ ischiorectal abscesses เป็นฝีที่รอบทวารหนัก
มีอาการปวดที่บริเวณทวารหนักจากหนอง
และอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัว
เมื่อตรวจด้วยตาจะพบว่ามีรอยนูน แดง ร้อนกดเจ็บ

[Total: 0 Average: 0]