อาการ ครรภ์นอกมดลูก

                ผู้ป่วยมักมีประวัติขาดประจำเดือน 1-2 เดือน หรือไม่ก็สังเกตว่าประจำเดือนมาผิดไปจากทุกครั้ง เช่น มากะปริด กะปรอยไม่มาก สีน้ำตาลคล้ำ แล้วอยู่ดี ๆ ก็ มีอาการปวดเสียดในท้องน้อยขึ้นทันทีทันใด ปวดรุน แรงเป็นชั่วโมงอาจร้าวไปที่หลัง ถ้านอนศีรษะต่ำอาจมีอาการปวดเสียวที่หัวไหล่

                ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการเป็นลม เหงื่อออก ตัวเย็น

                ในรายที่เป็นเรื้อรังอาจมีเพียงอาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ร่วมกับประจำเดือนกะปริดกะปรอย

[Total: 0 Average: 0]