สาเหตุ ไข่ดัน

ต่อมน้ำเหลืองบวมบริเวรขาหนีบเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อหรือได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายบริเวณส่วนล่าง อาจรวมถึง ขาหนีบ องคชาติ ทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น โดยสาเหตุดังต่อไปนี้

  • การติดเชื้อรา การติดเชื้อราที่ทำให้เกิดผื่นแดงคันในบริเวณขาหนีบ
  • ต่อมลูกหมากอักเสบ การบวมของต่อมลูกหมากที่อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือการบาดเจ็บ
  • โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส โรคหนองใน โรคเริม และโรคเอดส์ มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และต่อมน้ำเหลืองโตที่ขาหนีบก่อนจะเกิดแผลบริเวณขาหนีบและอวัยวะเพศ

ในบางกรณีผู้ป่วยที่เป็นไข่ดัน อาจมีสาเหตุจากการเกิดโรคมะเร็งอื่นๆ เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

อาจทำให้เกิดแผลพุพอง ต่อมน้ำเหลืองโตในบริเวณอวัยวะเพศ

[Total: 1 Average: 5]