สาเหตุ ฝีมะม่วง

เกิดจากเชื้อคลามีเดียทราโคมาติส (Chlamydiatrachomatis serotype L1-L3)  ติดต่อโดยการร่วมเพศ หรือสัมผัสถูกหนองของฝีมะม่วงโดยตรง ระยะฟักตัว 30 วัน (เฉลี่ย1 - 2 สัปดาห์)

[Total: 0 Average: 0]