อาการ รกเกาะต่ำ

มีเลือดออกทางช่องคลอดเป็นพัก ๆโดยไม่มีอาการปวดเจ็บในท้องแต่อย่างใด และมดลูกนุ่มเป็นปกติโดย มากมักจะเกิดเมื่อครรภ์ได้ 7  เดือนขึ้นไป ถ้าเป็นไม่มาก เลือดอาจออกเล็กน้อยและหยุดไปได้เอง และทารกสามารถคลอดตามปกติได้

แต่ถ้ารกเกาะต่ำมากหรือขวางปากมดลูก อาจทำให้ตกเลือดมาก จนผู้ป่วยเกิดภาวะช็อกได้ หรือทารกใน ครรภ์ขาดออกซิเจนตายในท้องได้ โรคนี้บางครั้งอาจแยกไม่ออกจากรกลอกตัวก่อนกำหนด

[Total: 0 Average: 0]