สาเหตุ ต่อมลูกหมากอักเสบ

การติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็น Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Enterococcus, and Proteus species ในกลุ่มที่อาการเรื้อรังเป็นๆหายๆ อาจจะพบเชื้อ C trachomatis, Ureaplasma species, Trichomonas vaginalis ได้ ในกลุ่มผู้ป่วยอายุไม่มากเช่น อายุน้อยกว่า 35 ปี อาจจะมีสาเหตุจาก Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis ได้ ส่วนเชื้อที่พบได้แต่ไม่บ่อยนัก เช่น M tuberculosis and Coccidioides, Histoplasma, and Candida species เชื้อที่พบอื่นๆ เช่น Human immunodeficiency virus Cytomegalovirus Sarcoidosis การติดเชื้อของต่อมลูกหมาก มีสาเหตุมาจาก

  1. เชื้อที่มาจากท่อปัสสาวะ
  2. ปัสสาวะที่มีเชื้อแล้วค้างในท่อนำต่อมลูกหมาก
  3. เชื้อที่มาจากทวารหนัก
  4. เชื้อที่มาทางกระแสเลือด
[Total: 0 Average: 0]