การรักษา วัณโรคไต

โดยทั่วไป การรักษาวัณโรคของระบบทางเดินปัสสาวะก็เหมือนกับการรักษาวัณโรคปอด หรือที่อวัยวะอื่นๆ คือ

 1. การพักผ่อนและบำรุงรักษา ในระยะแรกๆ ต้องให้พักผ่อนอย่างจริงจังจนกว่าอาการจะดีขึ้น นํ้าหนักตัวเริ่มขึ้นจึงอาจให้ทำงานเล็กๆ น้อยๆ ได้ แต่ต้องทำอย่างจำกัด อย่างน้อยต้องนาน 18-24 เดือน ขึ้นอยู่กับผลของการบำบัดรักษา ข้อสำคัญคือต้องใช้อาหาร วิตามิน และแร่ธาตุบำรุงรักษาอย่างเพียงพอ
 2. การให้ยาต่อต้านเชื้อวัณโรค หลักในการให้ยาก็คือ ต้องให้ยา 2 หรือ 3 อย่างพร้อมกันไป และต้องให้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน 12-24 เดือน ติดตามตรวจผู้ป่วยเป็นระยะจนกว่าจะไม่พบเชื้อวัณโรค ยาที่นิยมใช้มีดังนี้
 3. การผ่าตัด
  • ตัดไตออก (Nephrectomy) พิจารณาทำในกรณี ต่อไปนี้
   1. เมื่อไตไม่ทำงานเป็นเวลานานพอสมควร และตรวจพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะอยู่เสมอ
   2. ไตบวมน้ำที่มีขนาดใหญ่มาก (Hydronephrosis)
   3. มีเลือดออกมากและควบคุมไม่ได้
   4. มีอาการแสดงว่ามีการติดเชื้ออย่างเฉียบพลันเกิดขึ้นอีก หาการติดเชื้อในแหล่งอื่นไม่ได้ เช่น มีอาการไข้ ผอม ซีด
   5. ผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่สะดวกในการที่ต้องมารับการรักษานานๆ และขัดต่อการครองชีพอาจพิจารณาตัดไตทิ้งแต่เนิ่นๆ สำหรับกรณีที่เป็นวัณโรคไตข้างเดียว
  • ตัดไตออกครึ่งหนึ่ง (Heminephrectomy) การผ่าตัดไตออกเพียงครึ่งหนึ่ง ทำในรายที่มีโพรงวัณโรคจำกัดอยู่ที่ปลายใดปลายหนึ่ง ซึ่งเกิดเพราะมีการอุดกั้นที่กรวยไตน้อย
[Total: 0 Average: 0]