อาการ นิ่วท่อไต

                ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องรุนแรง โดยมีลักษณะปวดบิดเป็นพัก ๆ ตรงบริเวณท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียวนานเป็นชั่วโมง ๆ หรือเป็นวัน ๆ

                ลักษณะเฉพาะของโรคนี้คือ จะมีอาการปวดร้าวไปที่หลังและต้นขาด้านใน (ปวดไปที่อัณฑะหรือช่องคลอดข้างเดียวกับท้องน้อยที่ปวด)  ผู้ปวดมักจะปวดจนดิ้นไปมา หรือใช้มือกดไว้จะรู้สึกดีขึ้น

                บางรายอาจปวดมากจนมีอาการเหงื่อออก ตัวเย็นใจสั่นใจหวิว คลื่นไส้ อาเจียน

                ผู้ป่วยจะไม่มีอาการขัดเบา ปัสสาวะมักจะใส เช่น ปกติ ไม่ขุ่น ไม่แดง (ยกเว้นบางรายอาจมีปัสสาวะขุ่นแดง)

[Total: 0 Average: 0]