logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ปัสสาวะบ่อย

อาการปัสสาวะบ่อยจนรู้สึกว่าผิดปกติหรือรบกวนชีวิตประจำวัน หรือมีอาการร่วมต่างๆดังนี้

  • ปัสสาวะมีเลือดปนหรือปัสสาวะขุ่น
  • ปัสสาวะมีสีแดง หรือสีน้ำตาลเข้ม
  • มีอาการเจ็บขณะปัสสาวะ
  • มีอาการเจ็บปวดที่บริเวณท้องน้อย หรือมีก้อนที่ท้องน้อย
  • ปัสสาวะขัด หรือปัสสาวะไม่ออกต้องเบ่ง
  • มีปัญหาเกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
  • มีไข้ร่วมด้วย
[Total: 0 Average: 0]