การรักษา ปัสสาวะไหลย้อนกลับ

  1.  การรักษาด้วยยา เพื่อป้องกันการติดเชื้อ      
  2.  การรักษา โดยการผ่าตัด ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับที่เป็นอยู่นานอย่างต่อเนื่องอาจทำอันตรายต่อเนื้อไตรวมทั้งอาจเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งทำให้เกิดแผลเป็นที่ไตดังนั้นการรักษาโดยการผ่าตัดจึงหวังผลลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวปัจจุบันการรักษาโดยการผ่าตัดแบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่
  • การผ่าตัดฝังท่อไตใหม่ (Ureteric reimplantation)  
  • การฉีดสารบริเวณท่อไตผ่านทางกล้องที่สอดผ่าท่อปัสสาวะ (Endoscopic injection) 
[Total: 0 Average: 0]