logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ ก้างปลา/กระดูกติดคอ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / ก้างปลา/กระดูกติดคอ / อาการ ก้างปลา/กระดูกติดคอ

สำหรับชาวบ้าน ถ้ารู้สึกมีก้างปลาหรือเศษกระดูกติดคอ(มีอาการเจ็บคอทันที ระหว่างกินอาหาร)ให้กลืนก้อนข้าวสุกหรือขนมปังนิ่มๆ สัก 2-3 คำ

ถ้าหายเจ็บแสดงว่าได้ผล แต่ถ้าไม่หายเจ็บควรไปพบแพทย์

[Total: 0 Average: 0]