สาเหตุ โรคกระดูกแตก

ชนิดของโรคกระดูกแตกของกระดูกแบ่งเป็นหลายลักษณะ ดังนี้

           1. จำแนกตามบาดแผล

                     1.1 Closed or simple fracture โรคกระดูกแตกแบบปิด คือบริเวณที่มีโรคกระดูกแตกไม่มีทางเชื่อมกับสิ่งแวดล้อมภายนอก (ไม่มีแผลเปิด)

                     1.2 Open or compound fracture โรคกระดูกแตกแบบเปิด คือการที่โรคกระดูกแตกและมีบาดแผลร่วมด้วยทำให้มีทางติดต่อระหว่างโรคกระดูกแตกและสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย

           2. จำแนกตามรอยหักของกระดูกเช่น หักตามขวาง (transverse fracture) หักแบบเฉียง (oblique fracture) หักบิดเป็นเกลียว (spiral fracture) หักเป็นท่อนๆ มากกว่า 2 ท่อน (segmental fracture) แตกเป็นชิ้นหลายๆชิ้น (comminuted fracture) กระดูกที่แตกร้าวไม่เคลื่อนที่/ไม่แยกออกจากกัน (non-displaced fracture) กระดูกที่หักและเคลื่อนไปจากที่เดิม (displaced fracture) เป็นต้น

           3. อื่นๆ เช่น กระดูกสันหลังแตกจากการถูกอัดจนยุบ (compression fracture) การหักที่มีการแตกกระจายออก (burst fracture) นอกจากนี้แบ่งตามตำแหน่งที่หัก เช่น ส่วนต้นของกระดูก (proximal) ส่วนตรงกลางลำกระดูก (middle หรือ shaft) ส่วนปลายของกระดูก (distal) เป็นต้น

[Total: 0 Average: 0]