การรักษา โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณคอ

โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณคอ สามารถวินิจฉัยอาการได้หลายวิธี (ตรวจคลื่นแม่เหล็ก (MRI), ตรวจโรคเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan), ตรวจระบบไขสันหลัง (myelogram), และอื่นๆ) แม้ว่าสิ่งแรกที่แพทย์แนะนำคือ ให้รักษาโดยออกกำลังกายและฉีดยาร่วมกัน แต่การผ่าตัดจำเป็นมากขึ้นในสภาพที่ไม่ต้องตอบสนอง (ซึ่งลดระดับการปวดของผู้ป่วย) แน่นอนว่าการปวดคออาจเกิดจากสาเหตุทางการแพทย์อื่นๆ เช่นกัน แต่จะพบน้อย ตัวอย่างหนึ่ง เช่น มีการติดเชื้อในลำคอที่เป็นเหตุให้เกิดอาการปวดในผู้ป่วย

[Total: 0 Average: 0]