สาเหตุ กระดูกคอเสื่อม

เกิดจากกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอมีการเสื่อมตามอายุ ทำให้ผิดข้อกระดูกสัน หลังมีหินปูนหรือปุ่มงอก (ostrophyte) ประกอบกับ  หมอนรองกระดูกมีการเสื่อมและบางตัวลง ทำให้ช่องว่างระหว่างข้อต่อแคบลง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นทีละน้อย ๆ และอาจต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะ รุนแรงจนถึงขั้นมีกดถูกรากประสาทหรือไขสันหลัง ผู้ที่เคยมีประวัติบาดเจ็บที่บริเวณคอมาก่อน อาจมีส่วนกระตุ้นให้กระดูกเสื่อมมากขึ้น

[Total: 0 Average: 0]