logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ กระดูกคอเสื่อม

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / กระดูกคอเสื่อม / สาเหตุ กระดูกคอเสื่อม

เกิดจากกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอมีการเสื่อมตามอายุ ทำให้ผิดข้อกระดูกสัน หลังมีหินปูนหรือปุ่มงอก (ostrophyte) ประกอบกับ  หมอนรองกระดูกมีการเสื่อมและบางตัวลง ทำให้ช่องว่างระหว่างข้อต่อแคบลง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นทีละน้อย ๆ และอาจต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะ รุนแรงจนถึงขั้นมีกดถูกรากประสาทหรือไขสันหลัง ผู้ที่เคยมีประวัติบาดเจ็บที่บริเวณคอมาก่อน อาจมีส่วนกระตุ้นให้กระดูกเสื่อมมากขึ้น

[Total: 0 Average: 0]