อาการ โรคคาร์พัลทูนเนล

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือรู้สึกชาเป็นพัก ๆ ที่มือ (โดยเฉพาะที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้) นิ้วกลาง และซีกหนึ่งของนิ้วนางด้านที่ติดกับนิ้วกลาง) บางครั้ง อาจปวดร้าวขึ้นไปที่แขนหรือหัวไหล่ อาการปวดมักจะเป็น มากตอนกลางคืนหรือตอนเช้ามืดจนบางครั้งอาจทำให้ ผู้ป่วยสะดุ้งตื่นบางรายเมื่อได้ห้อยข้อมือตรงขอบเตียง หรือสะบัดมือจะรู้สึกทุเลาได้

การทำงานโดยใช้ข้อมือ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่างอข้อมือมาก ๆ หรือเร็ว ๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน พิมพ์ดีด) งอข้อมือเร็ว ๆ อาจทำให้เกิดอาการปวดหรือชาได้  ถ้าเป็นมาก อาจทำให้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ ชาและ อ่อนแรงได้ อาการอาจเกิดขึ้นที่มือข้างเดียว หรือ 2 ข้าง ก็ได้ ในรายที่เป็นระหว่างตั้งครรภ์ หลังคลอดอาการมักจะหายไปได้เอง

[sibling-pages]

[Total: 0 Average: 0]