อาการ กระดูกงอก

ได้แก่ อาการเจ็บปวดทรมาน ใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนปกติ มีการงอกโปนของกระดูก ไม่สามารถใช้งานอวัยวะนั้นได้ตามปกติ แต่บางรายอาจไม่มีอาการปวดร่วม

[Total: 0 Average: 0]