logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ กระดูกสะโพกหัก

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / กระดูกสะโพกหัก / อาการ กระดูกสะโพกหัก

-   ปวดที่สะโพกมาก
-   ลงน้ำหนักที่ขาหรือยืนไม่ได้
-   บริเวณสะโพกจะรู้สึกขัดๆ มีรอยฟกช้ำ และบวม
-   ขาข้างที่สะโพกหักจะสั้น ไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ขาจะหมุนเข้าหรือออก

[Total: 0 Average: 0]