สาเหตุ ปวดขา

การปวดขาอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรมที่ออกแรงมาก การขาดการทำกิจกรรม การยืนเป็นเวลานาน การบาดเจ็บ เอ็นหรือกล้ามเนื้อยืดเกินไปหรือฉีกขาด

[Total: 0 Average: 0]