logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ ปวดขา

การปวดขาอาจมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิม ตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรมที่ออกแรงมาก การขาดการทำกิจกรรม การยืนเป็นเวลานาน การบาดเจ็บ เอ็นหรือกล้ามเนื้อยืดเกินไปหรือฉีกขาด

[Total: 0 Average: 0]