สาเหตุของการปวดหลังส่วนล่าง

1.มีความผิดปกติของโครงสร้าง
✔️ หลังคด (Scoliosis)
✔️ หลังแอ่นมากกว่าปกติ (Lumbar Hyperlordosis)
✔️ ข้อต่อกระดูกสันหลังผิดปกติ (Facet joint dysfunction)
✔️ ข้อต่อกระดูกเชิงกรานผิดปกติ (Sacroiloac joint dysfunction)

2.การบาดเจ็บของโครงสร้างหลัง (Injury) ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง
✔️ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ (Muscle Strain)
✔️ การบาดเจ็บของเส้นเอ็น (Ligament sprain)
✔️ การเกร็งตัวอย่างกะทันหันของกล้ามเนื้อ (Muscle Spasm)

3.การเสื่อมของกระดูกและข้อต่อ (Degenerative problems)
✔️ หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Intervertebral disc degeneration)
✔️ กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis)
✔️ ข้ออักเสบ (Arthritis)เช่น ข้อกระดูกสันหลังอักเสบ (Spondylitis), ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

4.เส้นประสาท หรือรากประสาทได้รับความเสียหาย(Nerve and spinal cord Problems)
✔️ กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท (Sciatica / Piriformis syndrome)
✔️ โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ (Spinal Stenosis)
✔️ กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
✔️ หมอนรองกระดูกเคลื่อน (Herniated or Ruptured Disc)
✔️ การติดเชื้อ (Infection)

  1. เนื้องอก(Tumors)
  2. ตั้งครรภ์(Pregnancy)
  3. ไตมีปัญหา (Kidney Problems)
  4. รังไข่มีปัญหา (Ovary Problems)
[Total: 0 Average: 0]