สาเหตุ โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ ที่พบได้ คือ

  • จากความผิดปกติแต่กำเนิดของโพรงกระดูกสันหลัง
  • จากการเสื่อมตามอายุ
  • จากโรค/ภาวะอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุบริเวณหลัง และโรคกระดูกต่างๆ (เช่น โรคกระดูกพรุน) และ
  • บางครั้งแพทย์หาสาเหตุไม่พบ
[Total: 0 Average: 0]