logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

อาการ โรคกระดูกอักเสบ

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / โรคกระดูกอักเสบ / อาการ โรคกระดูกอักเสบ

มีไข้หนาวสั่น
ปวดบวมตามกระดูกที่อักเสบ
เคลื่อนไหวกระดูกส่วนที่อักเสบได้น้อย
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร
ในกระดูกอักเสบเรื้อรังมักมีแผลและหนองไหล
ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงกับกระดูกอักเสบเจ็บ โต คลำพบก้อน

[Total: 0 Average: 0]