สาเหตุ โรคกระดูกข้อสะโพกตาย

การเกิดสภาวะดังกล่าว อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งจำแนกได้ ดังนี้

  • สาเหตุอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่กระดูกสะโพกที่พบบ่อยคือ กระดูกหัก หรือเคลื่อนหลุด
  • สาเหตุอันเกิดจากภาวะที่กระดูกตายอันเนื่องมาจากโรคประจำตัวหรือได้รับสารพิษบางประเภท เช่น แอลกอฮอล์ในปริมาณมากรวมถึงการได้รับยาบางประเภท
[Total: 0 Average: 0]