เจ็บลูกสะบ้า

เป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่า “Patellofemoral
pain syndrome” เกิดจากการที่มีแรงกระทำต่อ
กระดูกสะบ้าในทิศทางต่างๆที่ไม่สมดุลกัน ทำให้
กระดูกสะบ้าเลื่อนออกจากร่องที่ปลายกระดูกต้น
ขา ส่งผลให้กระดูกอ่อนใต้กระดูกสะบ้าเกิดการ
เสียดสีกับกระดูกต้นขาจนเกิดอักเสบ

สาเหตุ เจ็บลูกสะบ้า

  • การใช้งานข้อเข่าซ้ำๆ เช่น การวิ่ง กระโดด
  • ทำงานที่มีการย่อเข่ามากๆ ติดต่อกันนานๆ เช่น นั่งทำงานติดต่อกันเป็น เวลานาน
  • ขาทรงเป็ด (Knock Knees / Valgus Knees)
  • การมีอุ้งเท้าแบนหรือสูงผิดปกติ
  • การที่กล้ามเนื้อรอบข้อเข่าทำงานผิดปกติ

อาการ เจ็บลูกสะบ้า

👉อาการบวมรอบๆ กระดูกสะบ้า
👉ปวดบริเวณหลังกระดูกสะบ้าหรือทางด้านหน้าค่อนไปทางด้านในของข้อเข่า
👉จะมีอาการปวดมากขึ้น เมื่อนั่งยองๆ, เดินขึ้น-ลงบันได, กระโดด, วิ่ง
หรือเมื่อเปลี่ยนท่าจากท่านั่งนานๆ มาเป็นท่ายืน
👉เมื่อกดบริเวณขอบนอกของกระดูกสะบ้าจะมีอาการเจ็บ
👉มีเสียงกรอบแกรบ (crepitus) เมื่อมีการเคลื่อนไหวข้อเข่า
👉อาจมีความรู้สึกว่าข้อเข่าไม่มั่นคง รู้สึกคล้ายมีข้อเข่าล็อคในขณะ ทำท่าเหยียดเข่า (psudolocking)

[Total: 1 Average: 5]