logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ เจ็บเข่าใต้กระดูกสะบ้า

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / เจ็บเข่าใต้กระดูกสะบ้า / สาเหตุ เจ็บเข่าใต้กระดูกสะบ้า

พบได้น้อยในเด็กอายุไม่เกิน 8 ปีและพบมากขึ้นๆ ในช่วงวัยรุ่น เจอในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนอกจากนี้เด็กที่มีมุมหัวเข่าผิดปกติเช่น การผิดรูปแบบเข่าชนกัน (knock-knees, genu valgum) หรือการผิดรูปแบบขาโก่ง (bow legs, genu varum)และเด็กที่มีแนวของกระดูกสะบ้าผิดไปจากปกติและไม่มั่นคงก็มีโอกาสในการเกิดโรคนี้ได้มากขึ้น

[Total: 0 Average: 0]