การรักษา กระดูกซี่โครงหัก

ถ้ามีอาการหอบ ตัวเขียว ซ็อก หรือสงสัยมีลม หรือเลือดอยู่ในโพรงเยื่อหุ้มปอด หรือสงสัยมีภาวะอกรวน ควรส่งโรงพยาบาลด่วน ถ้ามีผลที่ผิวหนังทะลุถึงปอด ให้ใช้ผ้าสะอาด หรือผ้าก๊อซหนาๆ ปิดอุดรูรั่ว ถ้ามีภาวะอกรวน ให้ใช้มือกอบริเวณนั้นไว้ หรือให้ผู้ป่วยนอนตะแคงให้ส่วนนั้นทับบนหมอน หรือ ใช้ผ้าขาวม้าหรือผ้าเช็ดตัวพับหลายทบวางบนส่วนนั้น แล้วใช้ผ้าพันไว้ไม่ให้หน้าอกยุบพองอีก
ถ้ากระดูกซี่โครงหักแบบธรรมดา ไม่มีภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว เพียงแต่รู้สึกเจ็บปวด ขณะเคลื่อน ไหวหรือหายใจแรงๆ ให้นอนพัก พยายามเคลื่อนไหวให้ น้อยที่สุด อย่าหายใจเข้าออกแรงๆ และให้กินยาแก้ปวด ไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าพันหรือเข้าเฝือกรอบหน้าอก อาการเจ็บป่วยจะค่อยๆ ดีขึ้น อาจกินเวลา 1-2 สัปดาห์ และกว่าอาการปวดจะหายขาดอาจกินเวลาเป็นเดือนๆ ถ้าอาการปวดไม่ทุเลาขึ้นใน 1-2 สัปดาห์ หรือ มีอาการหายใจหอบ ไอเป็นเลือดสด ๆ ซีด หรือสงสัยมี ภาวะแทรกซ้อน ควรส่งโรงพยาบาล

[Total: 0 Average: 0]