สาเหตุ โรคกระดูกสันหลังหัก

ถ้ากระดูกสันหลังหักส่วนมากมักจะเกิดจากอุบัติเหตุโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเสมอ กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุเราจะพบได้อยู่ 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มแรก เกิดจากอุบัติเหตุโดยตรง เหตุค่อนข้างรุนแรง ได้แก่ พลัดตกจากที่สูง อุบัติเหตุจากการขับขี่ ซึ่งกลุ่มแรกนี้ส่วนใหญ่อายุจะไม่มาก เป็นวัยรุ่น วัยทำงานทั่ว ๆ ไป
  2. กลุ่มที่สอง เกิดจากอุบัติเหตุโดยอ้อม เหตุอาจจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็ได้ ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในคนสูงอายุ ประมาณ 50 – 60 ปีขึ้นไป คือเป็นกรณีลื่นล้มในห้องน้ำ เดินสะดุดล้ม ซึ่งพบได้บ่อยเหมือนกัน
[Total: 0 Average: 0]