การรักษา วัณโรคกระดูกสันหลัง

วัณโรคกระดูกสันหลังที่ ไม่มีการกดทับของไขสันหลังและเส้นประสาท

การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด

  1. นอนพัก
  2. พยุงกระดูกสันหลัง โดยเครื่องพยุงหลัง
  3. ให้ยาต้านเชื้อวัณโรค
  • ข้อดี สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย
  • ข้อเสีย ไม่สามารถแก้ปัญหาความผิดรูปของกระดูกสันหลัง

การรักษาโดยวิธีผ่าตัดร่วมกับการใช้ยาต้านวัณโรค

  • ข้อดี ระยะเวลาการรักษาสั้น สามารถแก้ไขป้องกันความผิดรูปของกระดูกสันหลัง
  • ข้อเสีย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย/การผ่าตัดต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัด

วัณโรคกระดูกสันหลังที่มีการกดทับของไขสันหลังและเส้นประสาท การรักษาโดย วิธีผ่าตัด แพทย์จะทำการผ่าตัดโดยนำเอาส่วนที่มีการกดทับของไขสันหลังและเส้นประสาทออกแล้วเชื่อมกระดูก เพื่อให้กระดูกมั่นคง

[Total: 0 Average: 0]