อาการ กระดูกสันหลังเคลื่อน

สำหรับอาการเริ่มแรก คนไข้จะมีอาการปวดช่วงเอวในกลุ่มที่มีปัญหากระดูกสันหลังช่วงเอวเคลื่อน ซึ่งพบบ่อยมากที่สุด หากปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานกระดูกที่เคลื่อนจะกดทับเส้นประสาทที่สั่งการไปที่ขา จึงเกิดอาการปวดขาทั้งสองข้าง ไม่สามารถเดินได้นานเหมือนเดิม เช่น เดินได้เพียง 10 นาทีก็ต้องพัก แต่ถ้ามีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังช่วงหน้าอกจะมีอาการเป็นอัมพาตครึ่งตัวบน

ลักษณะการเคลื่อนของกระดูกสันหลังสามารถแบ่งได้ 4 ระดับ คือ

  • ระดับที่ 1 : เคลื่อน 25%
  • ระดับที่ 2 : เคลื่อน 50%
  • ระดับที่ 3 : เคลื่อน 75%
  • ระดับที่ 4 : เคลื่อน 100%

ซึ่งระดับที่ 1-2 นั้น สามารถรับการรับการรักษาทางกายภาพบำบัดให้หายปวดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด โดยการรักษานั้นจะเป็นการรักษาแบบประคับประคองไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนไปมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับ ไม่ได้รักษาให้กระดูกกลับมาเป็นปกติ แต่ถ้ารุนแรงถึงระดับ 3-4 โอกาสที่จะหายได้โดยการรักษาทั่วไปมักไม่ได้ผล การรักษาโดยการผ่าตัดจึงมักทําในระยะนี้

[Total: 0 Average: 0]