สาเหตุ กระดูกสันหลังเสื่อม

การทำงานมากกว่าปกติ การเล่นกีฬา การใช้งานหลังอย่างหนัก ก้มๆเงยๆ น้ำหนักตัวมาก อ้วนกล้ามเนื้อหลังและท้องไม่แข็งแรงและจากหมอนรองกระดูกเคลื่อน
กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปกระดูกสันหลังมักมีการงอกของกระดูกเพิ่มขึ้นมีการเสื่อมของกล้ามเนื้อและเอ็นต่างๆ และอาจมีปัจจัยเสริมจากโรคที่พบร่วมด้วย เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ซึ่งจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น
ปัจจัยอื่นๆ เช่น พันธุกรรมผลข้างเคียงจากยาบางชนิดที่ใช้เป็นประจำ เช่น ยาสเตียรอยด์อาหาร น้ำหนักตัว ความแข็งแรงของร่างกาย

[Total: 0 Average: 0]