สาเหตุ โรคข้อสะโพกอักเสบชั่วคราว

ผู้ป่วยมีการพยากรณ์โรคดีมาก มีข้ออักเสบเพียงชั่วคราวแล้วหายเป็นปกติร้อยละ 100 ของผู้ป่วยถ้าอาการเป็นมากกว่า 10 วัน แพทย์ควรมองหาโรคอื่นที่อาจเป็นไปได้นอกจากนี้ในคนที่เคยเป็นโรคนี้สามารถมีข้อสะโพกอักเสบชั่วคราวได้อีกโดยอาการครั้งหลังมักไม่รุนแรงและระยะเวลาที่เป็นสั้นกว่าครั้งแรก

[Total: 0 Average: 0]