logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

สาเหตุ โรคข้อสะโพกอักเสบชั่วคราว

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / โรคข้อสะโพกอักเสบชั่วคราว / สาเหตุ โรคข้อสะโพกอักเสบชั่วคราว

ผู้ป่วยมีการพยากรณ์โรคดีมาก มีข้ออักเสบเพียงชั่วคราวแล้วหายเป็นปกติร้อยละ 100 ของผู้ป่วยถ้าอาการเป็นมากกว่า 10 วัน แพทย์ควรมองหาโรคอื่นที่อาจเป็นไปได้นอกจากนี้ในคนที่เคยเป็นโรคนี้สามารถมีข้อสะโพกอักเสบชั่วคราวได้อีกโดยอาการครั้งหลังมักไม่รุนแรงและระยะเวลาที่เป็นสั้นกว่าครั้งแรก

[Total: 0 Average: 0]