logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

การรักษา ปวดข้อมือ ด้วยตนเอง

Health Me Now / โรคภัยไข้เจ็บ  / กระดูก  / ปวดข้อมือ / การรักษา ปวดข้อมือ ด้วยตนเอง

การใช้ยาแก้ปวด เช่น ไอบูโพรเฟน นาโพรเซน หรือพาราเซตามอล อาจช่วยได้ การพักการใช้งานบริเวณที่เป็น การประคบน้ำแข็ง และการใช้ผ้ารัดข้อมืออาจช่วยได้เช่นกัน

[Total: 0 Average: 0]