การรักษา โรคอัลไซเมอร์

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการหรือยาที่จะรักษาให้หายขาดได้ ยาที่มีใช้อยู่ 3-4 ชนิด ซึ่งช่วยในการคงความสามารถด้านสติปัญญาและควบคุมพฤติกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่ 2-3 เดือนจนถึง 2-3 ปี แต่แพทย์อาจใช้ยาอื่นเสริมเพื่อควบคุมอาการบางอย่าง เช่น ปัญหาการนอนหลับ อาการซึมเศร้า อาการก้าวร้าว หวาดระแวง เป็นต้น การดูแลจากญาติพี่น้องก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย

[Total: 0 Average: 0]